Skip to Content

Mingyu Wang

Mingyu Wang graduated with a Masters in Plant Pathology from Zhejiang University.
Read More

Julian Somers

Julian Somers graduated with a Bachelors in Biochemistry from the University of Arizona.
Read More

Justin Scherer

Justin Scherer graduated with a Bachelors in Plant and Microbial Biology from the University of Minnesota – Twin Cities.
Read More

Tuyetnhu Pham

Tuyetnhu Pham graduated with a Bachelors in Biology from the University of North Georgia.
Read More

Dionne Martin

Dionne Martin graduated with a Bachelors in Biology from the University of California – Riverside.
Read More

Ben Long

Ben Long graduated with a Bachelors in Biology from Georgia Tech.
Read More

William LaVoy

William LaVoy graduated with a Masters in Environmental Science from Mahidol University (Thailand).
Read More

Pradeepa Jayawardhane

Pradeepa Jayawardhane graduated with a Masters in Applied Organic Chemistry from the University of Colombo (Sri Lanka).
Read More

Anne Jarrell

Anne Jarrell graduated with a Bachelors in Biology from the University of North Carolina at Chapel Hill.
Read More

© University of Georgia, Athens, GA 30602
706‑542‑3000